წესები და პირობები

მოგესალმებით Myeyelashstore.com- ზე! Myeyelashstore LASHES, Inc. ("Myeyelashstore" ან "კომპანია") არის www.myeyelashstore.com საიტის ოპერატორი.

ამ საიტზე შესვლით, ათვალიერებთ ან იყენებთ, თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ, გესმით და ეთანხმებით ამ წესების გამოყენებას (ამ „პირობებს“). თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, არ უნდა გამოიყენოთ და არ გამოიყენოთ ვებსაიტი. Myeyelashstore.com იტოვებს უფლებას გადახედოს ამ პირობებს ნებისმიერ დროს ამ შეტყობინების განთავსებით. მოგეწონებათ ამ პირობების გადახედვა საიტის ყოველ ჯერზე გამოყენებისას, რადგან ცვლილებების გამოქვეყნების შემდეგ საიტის გამოყენება ნიშნავს ცვლილებების მიღებას. ამ პირობების შესახებ შეთანხმება ასევე წარმოადგენს თქვენს შეთანხმებას: ერთგულების პროგრამის პირობები და პირობები ("ლოიალობის პროგრამის პირობები") და Myeyelashstore.com კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ("კონფიდენციალურობის პოლიტიკა"), რომლებიც აქ გაერთიანებულია.

ჩვენ გთავაზობთ პირადი, შეზღუდული, არასამთავრობო გადაცემას, არასამთავრობო ექსკლუზიურ ლიცენზიას საიტზე წვდომისა და გამოყენებისათვის. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ და თქვენთვის გაფრთხილების გარეშე, გადაამოწმოს საიტის შესახებ არსებული პროდუქტებისა და მომსახურების გადახედვა და საიტის ნებისმიერი ასლის შესაცვლელად, შეაჩეროს ან შეჩერება და ჩვენ არც მესამე მხარისთვის არ დაგვიანგარიშება ამისათვის. ჩვენ ასევე შეიძლება დააწესოს წესები და შეზღუდვები საიტის გამოყენების შესახებ ან შეზღუდეთ საიტის შემადგენელი ნაწილი, ან ყველაფერი, თუ გაფრთხილების ან ჯარიმის გარეშე. საიტის გამუდმებული გამოყენება იქნება ისეთი ცვლილებების მიღება, როგორიც არის.

 

საიტის გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტის მხოლოდ თქვენი არაკომერციული პირადი სარგებლობისთვის და ამ პირობების შესაბამისად. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ საკუთარ კომუნიკაციებზე, მათ შორის, ინფორმაციის გადაცემის, ატვირთვის ან ინფორმაციის განთავსებაზე და პასუხისმგებელია ასეთი კომუნიკაციის შედეგებზე. საიტის ნებისმიერი სხვა გამოყენება მოითხოვს Myeyelashstore.com- ს წინასწარი წერილობითი თანხმობით. თქვენ არ შეგიძლიათ სხვაგვარად კოპირება, შეცვლა, ან გავრცელება შინაარსი ამ საიტის გარეშე წინასწარ წერილობითი თანხმობის Myeyelashstore.com. თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, გამოაქვეყნოს, გადასცეთ მონაწილეობა, მონაწილეობა მიიღოს, გაყიდონ, წარმოადგინოს წარმოებული სამუშაოები, ან რაიმე ფორმით გამოიყენოს საიტის შინაარსი, მთლიანად ან ნაწილობრივ.

ჩვენ გვჭირდება ყველა წევრი (როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ მოცემული ტერმინების 4 სექციაში), რათა დაეთანხმოთ საიტის გამოყენებას და კონკრეტულად კრძალავენ საიტის ნებისმიერი გამოყენება, ნებისმიერი შემდეგი მიზნისთვის:

  • ნებისმიერი სხვა მასალა, რომელიც არღვევს სხვა ინტელექტუალურ საკუთრებას, საჯაროობას ან პირადობის უფლებას სხვა პირის ან სუბიექტის უფლებას;
  • ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც არასწორია, არაზუსტი ან არ არის შენი;
  • ჩაატაროს ქმედება, რომელიც წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს ან წარმოშობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ან სხვაგვარად არღვევს რაიმე კანონს ან რეგლამენტს;
  • სცადეთ ხელი შეუშალოს საიტის, ან Myeyelashstore.com- ს ქსელური უსაფრთხოების ჩარევას ან საიტის სერვისის გამოყენებას ნებისმიერი სხვა კომპიუტერული სისტემის არასანქცირებული დაშვების მისაღებად; და
  • გამოყენება საიტის ჩამოსაშლელი გადაზიდვის შესახებ მესამე მხარეს

 

სასაქონლო ნიშნები

Myeyelashstore.comlashes.com– ის ყველა სავაჭრო ნიშანი, მომსახურების ნიშანი და სავაჭრო სახელი არის გამოყენებული Myeyelashstore.com Lashes– ის სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები.

 

რეგისტრაცია და პაროლი

საიტის გარკვეულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, საჭიროა კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდება. თქვენს შესახებ ყველაფერი უნდა იყოს ჭეშმარიტი, და არ შეიძლება გამოიყენოთ ნებისმიერი სხვა ან სხვა საშუალებები, რათა შეიქმნას თქვენი ნამდვილი ვინაობა. ნებისმიერი პაროლები უნდა იყოს დაცული ნებისმიერ დროს. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი პაროლების უსაფრთხოებაზე და ექვემდებარება მხოლოდ პასუხისმგებლობას საიტის ნებისმიერი გამოყენების ან არაავტორიზებული გამოყენებისათვის ასეთი პაროლების ქვეშ. ჩვენ შეიძლება შეაჩეროს ან შეწყვიტოს თქვენი წვდომა ნებისმიერ დროს, ან მის გარეშე. იმის გაგება, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას, გთხოვთ წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

 

ELITE SUBSCRIPTION

Myeyelashstore.com გთავაზობთ ELITE გამოწერის ორ ტიპს: ყოველთვიური (ყოველთვიურად დარიცხული) და წინასწარ გადახდილი წლიური გამოწერები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ELITE Kit- ის შენაძენები ან გამოწერები არ არის გამოყენებული / მინიჭებული ერთგულების ქულები და მათი შერწყმა შეუძლებელია სხვა ფასდაკლებებთან და აქციებთან. 

 

ავტომატური გადახდის პირობები

Myeyelashstore.com– ის ელიტ გამოწერებთან დაკავშირებით, რომლებიც ექვემდებარება ავტომატურ განახლებას, თქვენ ეთანხმებით, რომ Myeyelashstore.com– მა შეიძლება წარუდგინოს პერიოდული გადასახადი (მაგალითად, ყოველთვიურად) თქვენს მიერ არჩეულ გადახდის მეთოდს თქვენი მხრიდან შემდგომი ავტორიზაციის გარეშე, სანამ არ შეატყობინებთ ამ ავტორიზაციის შეწყვეტას. ან თქვენი გადახდის მეთოდის შესაცვლელად. თქვენ ეთანხმებით, რომ ასეთი ცნობა გავლენას არ მოახდენს Myeyelashstore.com– ზე წარდგენილ ბრალდებებზე, რომელიც გონივრულად იმოქმედებს.

 

ყოველთვიური შემოთავაზებები

ელიტური ყოველთვიური გამოწერის შესყიდვით, თქვენ ეთანხმებით და აცნობიერებთ, რომ თქვენს გამოწერას აქვს საწყისი და განმეორებადი გადასახადი იმ დროისთვის გამოწერილი ტარიფით და თქვენ პასუხისმგებლობას იღებთ გაუქმებამდე ყველა განმეორებადი გადასახადისთვის, მათ შორის Myeyelashstore.com– ის მიერ დამუშავებული ნებისმიერი გადასახადი. თქვენი გადახდის ბარათის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ.

 

ავტომატური ელიტის ყოველთვიური საფასური

თქვენი ელიტური გამოწერა ავტომატურად განახლდება თანმიმდევრული ყოველთვიური პერიოდებისთვის და თქვენი გადახდის მეთოდი ავტომატურად იბეგრება ყოველი მომდევნო ყოველთვიური პერიოდის შემდგომ მიმდინარე სააბონენტო განაკვეთამდე, სანამ გააუქმებთ ყოველთვიური გამოწერას განახლებას.

 

გაუქმების პოლიტიკის ყოველთვიური შემოთავაზებები

ნებისმიერ დროს გააუქმეთ თქვენი ელიტარული ყოველწლიური გამოწერა, შეგიძლიათ (i) შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე და დაიცვან აქ გაუქმების პროცედურები, (ii) გამოგვიგზავნოთ შეტყობინება info@myeyelashstore.com და ჩვენ გავაკეთებთ თქვენთვის. თუ გააუქმებთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი გამოწერა თქვენი მაშინდელი გამოწერის ვადის დასრულებამდე.

 

ეილეტ საანგარიშოები

ყოველწლიური გამოწერის შესყიდვით, თქვენ ეთანხმებით და აცნობიერებთ, რომ თქვენს გამოწერას აქვს წინასწარი წინასწარი გადახდის ფუნქცია მომსახურების ერთი წლის განმავლობაში და განმეორებითი წლიური გამოწერის განახლების საფასური, ამჟამინდელი წლიური გამოწერის კურსით და თქვენ პასუხისმგებლობას იღებთ ყველა განმეორებით გადასახადზე ადრე გაუქმებისკენ, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, Myeyelashstore.com– ის მიერ დამუშავებული ნებისმიერი გადასახადი თქვენი გადახდის ბარათის ვადის ამოწურვის შემდეგ.

 

ავტომატური ელიტარული ანაზღაურების პირობები

ყოველწლიურად ყოველწლიურად ელიტის სააბონენტო ტერმინი, თქვენი ელიტის სააბონენტო ავტომატურად გაგრძელდება ერთი წლის ვადით და თქვენი გადახდის მეთოდი ავტომატურად ეკისრება ელიტ ყოველწლიური სააბონენტო განახლების საფასურს მაშინდელი ელ ელიის ყოველწლიური სააბონენტო განაკვეთზე, სანამ გააუქმებთ ელიტური წლიური გამოწერა განახლება.

 

გაუქმების პოლიტიკა

თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი მიმდინარე ელიტური წლიური გამოწერა გამოწერის პირველი თვის განმავლობაში. თქვენი ელიტური წლიური გამოწერის განახლების გაუქმების შესახებ მომდევნო წელს, ნებისმიერ დროს, თუ მას შემდეგ შემოიტანეთ დარეგისტრირება, შეგიძლიათ (i) შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე და დაიცოთ გაუქმების პროცედურები იქ, (ii) გამოგვიგზავნოთ შეტყობინება info@myeyelashstore.com და ჩვენ გავაკეთებთ თქვენთვის.

 

დაბრუნება და გაცვლა ელიტური ხელმოწერებისათვის

ელიტის გამოწერით შეძენილი ყველა პროდუქტი ექვემდებარება Myeyelashstore.com დაბრუნებისა და გაცვლის პოლიტიკას.

თუ გსურთ თანხის დაბრუნება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ, რომ მიიღოთ თანხის დაბრუნების მისამართი.

კლიენტებს გადაუხდიან მხოლოდ ერთჯერადად გადაზიდვის ხარჯებს (ეს მოიცავს დაბრუნებას); პროდუქციის დაბრუნებისთვის მომხმარებელთათვის დაკისრებული არავითარი რესოქცია არ არის.

AUTO-RENEW პროგრამა:

ეთანხმებით მონაწილეობას ავტომატური განახლების პროგრამაში თქვენი წამწამების მომარაგების შესავსებად, თქვენ ეთანხმებით და აცნობიერებთ, რომ პროგრამაში თქვენს მონაწილეობას აქვს საწყისი და განმეორებითი გადახდის გადასახადი არჩეული სიხშირით (1/3/6 თვის ნამატი) ხელმოწერისას თქვენი საიტის ნაჩვენები ამჟამინდელი საცალო ფასის ოდენობით და თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას გაუქმებამდე ყველა განმეორებით გადასახადზე, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, Myeyelashstore.com– ის მიერ დამუშავებული ნებისმიერი გადასახადი თქვენი გადახდის ბარათის მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პროგრამის ავტომატური განახლების შესყიდვებს არ ენიჭებათ ლოიალობის ქულები და მათი შერწყმა შეუძლებელია სხვა ფასდაკლებით ან აქციებით

 

AUTO-RENEW DELIVER TERMS

ავტომატური განახლებისთვის შერჩეული პროდუქტი ავტომატურად გადაეგზავნება თქვენს მიერ შერჩეულ სიხშირეზე (მაგ. ყოველი 3 თვე) და თქვენი გადახდის მეთოდი ავტომატურად იბეგრება თვის თვის 1- ში, რომლის მიწოდებაც ხდება მაშინ არსებული საცალო ფასი პროდუქტის საიტზე სანამ არ გააუქმებთ ავტომატური მიწოდების ვარიანტი.

 

დაფარვის პოლიტიკის AUTO-RENEW პროგრამა /

ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი ავტომატური განახლება, შეგიძლიათ (i) შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე და მიყევით იქ გაუქმების პროცედურებს, (ii) გამოგვიგზავნეთ შეტყობინება info@myeyelashstore.com და ჩვენ გავაკეთებთ თქვენთვის.

AUTO-RENEW PRODUCTS- ის დაბრუნებას და გაცვლით

ავტომატური განახლების გამოწერით შეძენილი ყველა პროდუქტი ექვემდებარება Myeyelashstore.com დაბრუნებისა და გაცვლის პოლიტიკას.

 

დამატებითი პირობები და პირობები

თქვენ ეთანხმებით, რომ დამატებითი პირობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას კონკრეტული პროდუქტების, ბრძანებების ან საიტის გარკვეულ ნაწილებზე, მათ შორის შეკვეთასთან დაკავშირებით, გადაზიდვის პოლიტიკის, დაბრუნება პოლიტიკა, და წევრობის ჯილდო პროგრამები (მათ შორის ლოიალობის პროგრამის პირობები) ("დამატებითი პირობები"), რომელთა დამატებითი პირობები ამ ტერმინების ნაწილია მითითებით. თუ ამ პირობებსა და დამატებით პირობებს შორის კონფლიქტი არსებობს, დამატებითი პირობები გაკონტროლდება.

 

ყალბი დაცვა

ჩვენი შეკვეთის დამუშავების პროცედურების შემადგენელი ნაწილი შეიძლება დავაკვირდეთ თაღლითობის ან სხვა სახის არასანქცირებული ან უკანონო საქმიანობისთვის მიღებული ბრძანებების ჩვენება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი განაცხადოს ბრძანებასთან დაკავშირებით ეჭვმიტანილი თაღლითობის ან არაავტორიზებული ან უკანონო საქმიანობის გამო. თუკი ჩვენ ეჭვობს თაღლითური, არასანქცირებული ან უკანონო ქმედების ეჭვი, ჩვენ შეგვიძლია უარვყოთ თქვენი შეკვეთა ან ჩვენ შეგვიძლია დაგიკავშირდეთ თქვენს ტელეფონის ნომერზე ან ელ. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, გააუქმოს ნებისმიერი ანგარიში ან უარი თქვას გარკვეულ მისამართებზე, რათა ეჭვმიტანილი თაღლითობის ან არაავტორიზებული ან უკანონო საქმიანობის გამო. ჩვენ ვიღებთ ამ ზომებს, რათა დავიცვათ ჩვენი მომხმარებლები, ისევე როგორც თაღლითობა ან სხვა არაავტორიზებული ან უკანონო საქმიანობისგან.

 

ოპერაციები

თუ გსურთ შეიძინოთ საიტის საშუალებით ხელმისაწვდომი ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება (თითოეული ასეთი შესყიდვა, ”ტრანსაქცია”), შეიძლება მოგთხოვონ მიაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ეხება თქვენს ტრანსაქციას, შეზღუდვის გარეშე, თქვენი საკრედიტო ბარათის ნომერი, ვარგისიანობის ვადა. თქვენი საკრედიტო ბარათის, თქვენი ბილინგის მისამართისა და თქვენი გადაზიდვის ინფორმაციის შესახებ. თქვენ წარმოადგენთ და გარანტიებთ, რომ თქვენ გაქვთ კანონიერი უფლება გამოიყენოთ ნებისმიერი საკრედიტო ბარათი (ებ) ი ან გადახდის სხვა მეთოდი (მეთოდები), რომლებიც გამოყენებულია რაიმე გარიგებასთან დაკავშირებით. ამგვარი ინფორმაციის გაგზავნით თქვენ Myeyelashstore.com– ს მიანიჭებთ უფლებას, მიაწოდოს ასეთი ინფორმაცია მესამე პირებს თქვენს ან თქვენი სახელით წამოწყებული ტრანზაქციების დასრულების მიზნით. ინფორმაციის გადამოწმება შეიძლება საჭირო გახდეს ნებისმიერი გარიგების აღიარებამდე ან დასრულებამდე.

საიტის აღწერილი ან გამოსახული ყველა აღწერილობა, გამოსახულება, ცნობარი, თვისებები, შინაარსი, სპეციფიკაციები, პროდუქტები და ფასები ექვემდებარება შეცვლის გარეშე ნებისმიერ დროს. გარკვეული წონა, ზომები და სხვა აღწერილობა არის სავარაუდო და უზრუნველყოფილია მხოლოდ კომფორტული მიზნებისათვის.

საიტის პროდუქციისა და მომსახურების ჩართვა არ გულისხმობს ან არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ეს პროდუქცია ან მომსახურება ხელმისაწვდომი იქნება. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, რათა დადგინდეს და დაემორჩილონ ამ საიტისგან შეძენილი ნებისმიერი საქონლის ადგილსამყოფელი, სახელმწიფო, ფედერალური და საერთაშორისო კანონმდებლობა (მინიმალური ასაკის მოთხოვნების ჩათვლით) მიღებას, შენახვას, გამოყენებას და გაყიდვას.

შეკვეთის განთავსებით თქვენ აცხადებთ, რომ შეკვეთილი პროდუქტები გამოყენებული იქნება მხოლოდ კანონიერი წესით. Myeyelashstore.com იტოვებს უფლებას, წინასწარი გაფრთხილებით ან მის გარეშე, გააკეთოს შემდეგიდან ერთი ან მეტი:

(i) შეზღუდოს არსებული რაოდენობა ან შეწყვიტოს ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება 
(ii) დააწესოს პირობები ნებისმიერი კუპონის, კუპონის კოდის, სარეკლამო კოდის ან სხვა მსგავსი რეკლამების შესასრულებლად 
(iii) დაბლოკოს ნებისმიერ მომხმარებელს ნებისმიერი ან ყველა გარიგების (ან; 
(iv) უარი თქვას ნებისმიერ მომხმარებელს რაიმე პროდუქტით ან მომსახურებით.

თქვენ ეთანხმებით, რომ საიტზე შეკვეთის შედგენთ, სავალდებულო კონტრაქტს დებთ Myeyelashstore.com– თან და ეთანხმებით, რომ გადაიხდით ყველა გადასახადს, რომელიც შეიძლება დაგაკისროთ თქვენმა ან თქვენი სახელით საიტის საშუალებით, მოქმედი ფასით (ფასებით) როდესაც ხდება ასეთი გადასახადი, შეზღუდვის გარეშე, ყველა გადაზიდვისა და დამუშავების საფასურის ჩათვლით. გარდა ამისა, თქვენ პასუხისმგებლობით ეკიდებით გადასახადებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს ტრანსაქციებზე.

 

ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ; შეზღუდვა QUANTITIES

ყოველგვარი შინაარსის გარეშე, რომელიც შეიძლება დროდადრო წარადგინონ წევრებმა, ვცდილობთ დავრწმუნდეთ, რომ საიტის შესახებ ინფორმაცია სრული და საიმედოა. გარკვეული ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ფასების შეცდომებს, ტიპოგრაფიულ შეცდომებსა და სხვა შეცდომებს ან უზუსტობებს, რომლებიც შეიძლება შეასრულა პასუხისმგებლობის გარეშე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ წევრთა მიერ შეძენილი რაოდენობრივი შეზღუდვა და შეამოწმონ, შეაჩერონ ან შეწყვიტონ ღონისძიება ან ხელშეწყობა ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე (მათ შორის, შეკვეთით დადასტურების შემდეგ). ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ჩვენს საიტზე განთავსებული ყველა პროდუქტი ხელმისაწვდომი იქნება.

 

მემკვიდრეობის უფლება

თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით, რომ შინაარსი (გარდა შინაარსისა, რომელიც შეიძლება წარმოადგინონ წევრებმა), მასალები, ტექსტი, სურათები, ვიდეოები, გრაფიკა, სავაჭრო ნიშნები, ლოგოები, ღილაკების ხატები, მუსიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა და საიტზე არსებული სხვა ელემენტები საკუთრებაშია Myeyelashstore.com ან ჩვენი ლიცენზიარები და დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნით ან / და სხვა საკუთრების უფლებით და კანონებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გაყიდოთ, ლიცენზიროთ, გაქირავოთ, განაწილოთ, დააკოპიროთ, რეპროდუცირდეთ, გადასცეთ, საჯაროდ აჩვენოთ, საჯაროდ შეასრულოთ, გამოაქვეყნოთ, შეცვალოთ, შეცვალოთ, შეცვალოთ ან შექმნათ საიტის ნებისმიერი შინაარსის ან მასალისგან წარმოებული ნამუშევრები. Myeyelashstore.com– ის ლოგო (დეკორატიული V დიზაინი, V დიზაინი, Myeyelashstore.com დიზაინი), FLUFF'N, FLUFF'N THICK, LIVE IN LASHES, რეგისტრირებულია Myeyelashstore.com, Inc– ის სავაჭრო ნიშნით. ჩვენი საიტის ყველა შინაარსის საავტორო უფლებები დაცულია Myeyelashstore.com, Inc. ყველა უფლება დაცულია. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს პირდაპირ არის მითითებული ამ პირობებში, თქვენ არ მოგეცემათ არანაირი ლიცენზია და არანაირი უფლებები არ გადაეცემა საიტზე შესვლის ან გამოყენების საფუძველზე. ყველა უფლება, რომელიც ამ პირობებში არ არის მინიჭებული, დაცულია Myeyelashstore.com- ის მიერ.

 

GENERAL DISCLAIMERS

თქვენ აიღებთ ყველა პასუხისმგებლობას და რისკს საიტის გამოყენების მიმართ. საიტი და ყველა შინაარსი, სავაჭრო ობიექტი და სხვა ინფორმაცია, მისაწვდომია ამ საიტიდან ან ამ საიტიდან ან "მიბმული" საიტიდან, რომელიც მოცემულია "როგორც არის", ისე "როგორც ხელმისაწვდომი" ბაზის გარეშე, გარანტიით ნებისმიერი სხვა, ან სხვა ტიპის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება სავაჭრო პირობების დაკისრებული გარანტიებით, განსაკუთრებული მიზნის მისაღწევად, შეუსაბამობით, უსაფრთხოებით ან სიზუსტით. სპეციფიკურად, მაგრამ შეზღუდვის გარეშე, Myeyelashstore.com არ იძლევა გარანტიას, რომ: (1) ინფორმაცია ამ საიტზე არის სწორი, ზუსტი ან საიმედო; (2) ამ საიტზე ფუნქციონირება ხდება შეუფერხებელი ან შეცდომების გარეშე; ან (3) ხარვეზები გამოსწორდება, ან რომ ეს საიტი ან სერვერი, რომელიც მათ შესაძლებლობას აძლევს, თავისუფალია ვირუსებისგან ან სხვა მავნე კომპონენტებისგან. Myeyelashstore.com არ გასცემს რაიმე სახის გარანტიას ნებისმიერი არასამთავრობო Myeyelashstore.com საიტის მიმართ, რომლითაც შეგიძლიათ მიმართოთ ან ჰიპერბმულები მიიღოთ ამ საიტისგან. ჰიპერბმულები შედის მხოლოდ თქვენი ხელსაყრელი მიზნებისათვის და Myeyelashstore.com არ იძლევა წარმომადგენლობას ან გარანტიებს ინფორმაციის სიზუსტეს, ხელმისაწვდომობას, შესაბამისობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომლებიც მოცემულია ასეთ არასამთავრობო Myeyelashstore.com საიტებზე. Myeyelashstore.com არ ამტკიცებს, არ იძლევა გარანტიას და არ იძლევა გარანტიას ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების შესახებ, რომელიც შემოთავაზებულია ან მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ ან მათი სახელით საიტზე.

 

გაუქმება - არაპროფესიონალური რჩევები

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს პროდუქტებთან დაკავშირებით ან სხვაგვარად არის წარმოდგენილი (მაგ. პროდუქტის აღწერა ან ინსტრუქციები) არის საინფორმაციო მიზნებისთვის. თქვენ არ უნდა მიიღოთ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც დაფუძნებულია საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის საფუძველზე. ამ საიტის გამოყენება არ ნიშნავს პროფესიული კონსულტაციების შემცვლელად. თქვენ უნდა წაიკითხოთ და მკაცრად დაიცვას ყველა პროდუქტის ეტიკეტი, შეფუთვა ჩანართები და ინსტრუქციები და ყველა მწარმოებელი მიმართულებები და გაფრთხილებები და მიმართეთ დამოუკიდებელ პროფესიულ რჩევებს.

 

ᲒᲐᲓᲐᲡᲐᲮᲐᲓᲔᲑᲘ

თქვენი ჯამური ღირებულება მოიცავს პროდუქტის ფასს და ნებისმიერ მოქმედი გაყიდვების გადასახადს; ასეთი სახელმწიფო და ადგილობრივი გაყიდვების საგადასახადო ეფუძნება გადაზიდვის მისამართი და გაყიდვების საგადასახადო განაკვეთი ეფექტი იმ დროს თქვენ შეიძინოთ პროდუქტი. საგადასახადო გადასახადი მხოლოდ იმ ქვეყნებში შევაფასებთ, სადაც ინტერნეტით გაყიდული საქონელი იბეგრება.

 

ანაზღაურების

თქვენ ეთანხმებით, რომ გაითვალისწინებთ, რომ უარი ეთქვათ Myeyelashstore.com, მისი მშობელი, შვილობილი, განყოფილებები და შვილობილი კომპანიები და მათი შესაბამისი ოფიცრები, დირექტორები, თანამშრომლები, აგენტები და შვილობილი კომპანიები და ყველა პრეტენზია, ვალდებულებები, ზიანის ანაზღაურება, ხარჯები და ხარჯები საავტორო უფლების ჩათვლით, საიტებზე უკანონო გამოყენების, ან ამ წესების დარღვევის ან კონფიდენციალურობის დებულების, თქვენს მიერ საიტისთვის გამოქვეყნებული ზიანის ანდამოკიდებული კონტენტის დარღვევის ან რაიმე სახის დარღვევის შესახებ მესამე მხარის უფლებები.

 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

გარდა Myelylashstore.com– ის ნებისყოფის უშეცდომო შემთხვევებისა და უშეცდომოდ ჩატარებული შემთხვევებისა, Myeyelashstore.com, მისი მშობლების კომპანია, შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები, ან მათი ნებისმიერი სხვა სადაზღვევო წარმომადგენელი, გენერატორთა ჯგუფები მიმწოდებლები, დამხმარეები, ან მესამე მხარეები, რომლებიც ამ საიტზე ინფორმაციას აწვდიან, პასუხისმგებელია საიტის ნებისმიერი სხვა მომხმარებლისთვის ან ნებისმიერი სხვა პირისთვის, ან ნებისმიერი პირისაგან პირდაპირი, ინდივიდუალური, სპეციალური, ინციდენტური, თანმიმდევრული ან ძირეულად გამოცხადებული, მოგების დაკარგვა, მონაცემების დაკარგვა ან გამოყენების დაკარგვა) გამოყენების ან საიტის გამოყენების შეუძლებლობის გამო, რაც გარანტირებულია, კონტრაქტი ან წამება (გაუთვალისწინებლობა). მაშინაც კი, თუ Myeyelashstore.com იქნა რჩეული ან უნდა იცოდეს ასეთი ზიანის ან ზარალის ალბათობა. გარდა Myeyelashstore.com– ის ნებისყოფის არასათანადო მოპყრობისა და უშეცდომოდ ჩატარებული შემთხვევებისა, არცერთ შემთხვევაში არ გამოაცხადებთ Myeyelashstore.com– ის პასუხისმგებლობას, მის სხვა წარმომადგენლებს, მათ შორის, სხვა მნიშვნელოვან მოვალეობებს, დირექტორებს, აღმასრულებლები , პარტნიორები ან მესამე მხარეები, რომლებიც ამ საიტზე ინფორმაციას მოგაწვდიან ყველა დაზიანებისთვის, ზარალისთვის და ამ საიტის გამოყენების შედეგად მოქმედი ქმედებების მიზეზების გამო, რაც გარანტიით არის გათვალისწინებული, ხელშეკრულება ან ვაჭრობა (NGGLIGENCE ANSA) ამგვარი პასუხისმგებლობის გაზრდასთან დაკავშირებით. თქვენ ამით აცნობიერებთ, რომ წინა პუნქტი შეეხება საიტის საშუალებით არსებულ ყველა შინაარსს, ნაკეთობებსა და მომსახურებებს.

 

ზიანის რისკი

ჩვენი საიტის შეძენილი ნებისმიერი ნაკეთობა გაიგზავნება მესამე მხარის მიერ. შედეგად, ასეთი ნაკეთობების დაკარგვის დასახელება და რისკი თქვენ გადაგიყვანთ გადამზიდავთან მიტანისას.

 

WAIVER; რჩევები

Myeyelashstore.com– ის ნაწილობრივ ან სრულად გამოყენების ნებისმიერი უფლება ან Myeyelashstore.com– ზე უარის თქმა ამ წესების და პირობების დარღვევით თქვენ ხელს არ შეუშლის Myeyelashstore.com– ის მიერ ამ უფლების შემდგომ გამოყენებას ან Myeyelashstore– ს მიერ უარი თქვას თქვენ მიერ ამ პირობების იგივე ან ნებისმიერი სხვა პირობის დარღვევა. Myeyelashstore.com– ის უფლებები და საშუალებები ამ პირობების თანახმად და ნებისმიერი სხვა მოქმედი ხელშეკრულება თქვენსა და Myeyelashstore.com– ს შესაბამისად უნდა იყოს კუმულაციური და ნებისმიერი ასეთი უფლების ან გამოსწორების გამოყენება არ ზღუდავს Myeyelashstore– ს უფლებას გამოიყენოს ნებისმიერი სხვა უფლება ან საშუალება.

კითხვები: თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ პირობებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენს საიტზე info@myeyelashstore.com

მმართველი კანონი

ამ მომსახურების პირობები და ცალკეული ხელშეკრულებები, რომლითაც ჩვენ მოგაწვდით მომსახურებას, მართავს და ინტერპრეტაციას უწევს ბრიტანეთის კანონების შესაბამისად.

 

კალათა კალათა 0
წარმატებით გამოწერილი!
თხევადი შეცდომა: ვერ მოიძებნა აქტივის ნაწყვეტები / gtranslate.liquid