წესები და პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Myeyelashstore.com- ში! Myeyelashstore LASHES, Inc ("Myeyelashstore" ან "Company") არის ოპერატორი www.myeyelashstore.com საიტი.

ამ საიტის წვდომის, დათვალიერების ან გამოყენებისას თქვენ აღიარებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიგე და შეთანხმდნენ, რომ ამ პირობების გამოყენება (ეს "პირობები"). თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ან მიუწვდებოდეთ ამ საიტის. Myeyelashstore.com იტოვებს უფლებას გადახედოს ამ პირობებს ნებისმიერ დროს ამ პოსტის განახლების გზით. თქვენ წახალისებით ამ პირობების განხილვა ყოველ ჯერზე, როდესაც იყენებთ საიტის იმიტომ, რომ თქვენს მიერ საიტის გამოყენება ცვლილებების გამოქვეყნების შემდეგ შეიცვლება ცვლილებების მიღებაზე. ამ პირობების შესახებ შეთანხმება ასევე წარმოადგენს თქვენს შეთანხმებას ლოიალურობის პროგრამის პირობები("ლოიალობის პროგრამის პირობები") და Myeyelashstore.com კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ("კონფიდენციალურობის პოლიტიკა"), რომლებიც აქ გაერთიანებულია.

ჩვენ გთავაზობთ პირადი, შეზღუდული, არასამთავრობო გადაცემას, არასამთავრობო ექსკლუზიურ ლიცენზიას საიტზე წვდომისა და გამოყენებისათვის. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ და თქვენთვის გაფრთხილების გარეშე, გადაამოწმოს საიტის შესახებ არსებული პროდუქტებისა და მომსახურების გადახედვა და საიტის ნებისმიერი ასლის შესაცვლელად, შეაჩეროს ან შეჩერება და ჩვენ არც მესამე მხარისთვის არ დაგვიანგარიშება ამისათვის. ჩვენ ასევე შეიძლება დააწესოს წესები და შეზღუდვები საიტის გამოყენების შესახებ ან შეზღუდეთ საიტის შემადგენელი ნაწილი, ან ყველაფერი, თუ გაფრთხილების ან ჯარიმის გარეშე. საიტის გამუდმებული გამოყენება იქნება ისეთი ცვლილებების მიღება, როგორიც არის.

საიტის გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტის მხოლოდ თქვენი არაკომერციული პირადი სარგებლობისთვის და ამ პირობების შესაბამისად. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ საკუთარ კომუნიკაციებზე, მათ შორის, ინფორმაციის გადაცემის, ატვირთვის ან ინფორმაციის განთავსებაზე და პასუხისმგებელია ასეთი კომუნიკაციის შედეგებზე. საიტის ნებისმიერი სხვა გამოყენება მოითხოვს Myeyelashstore.com- ს წინასწარი წერილობითი თანხმობით. თქვენ არ შეგიძლიათ სხვაგვარად კოპირება, შეცვლა, ან გავრცელება შინაარსი ამ საიტის გარეშე წინასწარ წერილობითი თანხმობის Myeyelashstore.com. თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, გამოაქვეყნოს, გადასცეთ მონაწილეობა, მონაწილეობა მიიღოს, გაყიდონ, წარმოადგინოს წარმოებული სამუშაოები, ან რაიმე ფორმით გამოიყენოს საიტის შინაარსი, მთლიანად ან ნაწილობრივ.

ჩვენ გვჭირდება ყველა წევრი (როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ მოცემული ტერმინების 4 სექციაში), რათა დაეთანხმოთ საიტის გამოყენებას და კონკრეტულად კრძალავენ საიტის ნებისმიერი გამოყენება, ნებისმიერი შემდეგი მიზნისთვის:

  • ნებისმიერი სხვა მასალა, რომელიც არღვევს სხვა ინტელექტუალურ საკუთრებას, საჯაროობას ან პირადობის უფლებას სხვა პირის ან სუბიექტის უფლებას;
  • ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც არასწორია, არაზუსტი ან არ არის შენი;
  • ჩაატაროს ქმედება, რომელიც წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს ან წარმოშობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ან სხვაგვარად არღვევს რაიმე კანონს ან რეგლამენტს;
  • სცადეთ ხელი შეუშალოს საიტის, ან Myeyelashstore.com- ს ქსელური უსაფრთხოების ჩარევას ან საიტის სერვისის გამოყენებას ნებისმიერი სხვა კომპიუტერული სისტემის არასანქცირებული დაშვების მისაღებად; და
  • გამოყენება საიტის ჩამოსაშლელი გადაზიდვის შესახებ მესამე მხარეს

სასაქონლო ნიშნები

საიტზე გამოყენებული Myeyelashstore.comlashes.com- ის ყველა სასაქონლო ნიშანი, სერვისი ნიშნები და სავაჭრო სახელებია Myeyelashstore.com- ის სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები.

რეგისტრაცია და პაროლი

საიტის გარკვეულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, საჭიროა კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდება. თქვენს შესახებ ყველაფერი უნდა იყოს ჭეშმარიტი, და არ შეიძლება გამოიყენოთ ნებისმიერი სხვა ან სხვა საშუალებები, რათა შეიქმნას თქვენი ნამდვილი ვინაობა. ნებისმიერი პაროლები უნდა იყოს დაცული ნებისმიერ დროს. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი პაროლების უსაფრთხოებაზე და ექვემდებარება მხოლოდ პასუხისმგებლობას საიტის ნებისმიერი გამოყენების ან არაავტორიზებული გამოყენებისათვის ასეთი პაროლების ქვეშ. ჩვენ შეიძლება შეაჩეროს ან შეწყვიტოს თქვენი წვდომა ნებისმიერ დროს, ან მის გარეშე. იმის გაგება, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას, გთხოვთ წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

ELITE SUBSCRIPTION

Myeyelashstore.com გთავაზობთ ორ ELITE სააბონენტო ტიპს: ყოველთვიურად (ყოველთვიური გადასახადი) და გადახდილი წლიური გამოწერები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ELITE Kit შესყიდვები ან ხელმოწერა არ არის გათვალისწინებული / გადაცემული ლოიალურობის ქულა და არ შეიძლება შეურიგდეს სხვა ფასდაკლებით ან აქციები.

ავტომატური გადახდის პირობები

Myeyelashstore.com- ის ელიტის ხელმოწერებზე ავტომატური განახლების შემთხვევაში, თქვენ ეთანხმებით, რომ Myeyelashstore.com- ს შეუძლია თქვენს მიერ არჩეული გადახდის მეთოდის (მაგალითად, ყოველთვიური) პერიოდული შემოწირულობის წარდგენა, თქვენგან შემდგომი ნებართვის გარეშე, სანამ წინასწარ გაფრთხილებთ, რომ გსურთ ამ უფლებამოსილების შეწყვეტა ან შეცვალოთ გადახდის მეთოდი. თქვენ ეთანხმებით, რომ ასეთი შენიშვნა გავლენას არ მოახდენს Myeyelashstore.com- ის წინაშე წარდგენილ ბრალდებებზე, რომლითაც შეიძლება მოქმედებდეს.

ყოველთვიური შემოთავაზებები

ელიტის ყოველთვიური სააბონენტო შეძენისას თქვენ ეთანხმებით და აღიარებთ, რომ თქვენი გამოწერს გააჩნია მიმდინარე და მიმდინარე ანგარიშის გადასახდელების გადასახდელი თანხა, ხოლო თქვენ პასუხისმგებლობას მიიღებთ ყველა განმეორებითი ბრალდებაზე გაუქმებამდე, მათ შორის, სავალდებულო ნებისმიერ ბრალდებას Myeyelashstore.com თქვენი გადახდის ბარათის ვადის გასვლის შემდეგ.

ავტომატური ელიტის ყოველთვიური საფასური

თქვენი ელიტური გამოწერა ავტომატურად განახლდება თანმიმდევრული ყოველთვიური პერიოდებისთვის და თქვენი გადახდის მეთოდი ავტომატურად იბეგრება ყოველი მომდევნო ყოველთვიური პერიოდის შემდგომ მიმდინარე სააბონენტო განაკვეთამდე, სანამ გააუქმებთ ყოველთვიური გამოწერას განახლებას.

გაუქმების პოლიტიკის ყოველთვიური შემოთავაზებები

ნებისმიერ დროს გააუქმეთ თქვენი ელიტარული ყოველწლიური გამოწერა, შეგიძლიათ (i) შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე და დაიცვან აქ გაუქმების პროცედურები, (ii) გამოგვიგზავნოთ შეტყობინება misslamode@126.com და ჩვენ გავაკეთებთ თქვენთვის. თუ გააუქმებთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი გამოწერა თქვენი მაშინდელი გამოწერის ვადის დასრულებამდე.

ეილეტ საანგარიშოები

ყოველწლიური გამოწერის შეძენით, თქვენ ეთანხმებით და აღიარებთ, რომ თქვენი გამოწერის პირველი საფასური ფუნქციონირებს ერთი სრული წლის მომსახურებისათვის და განმეორებადი წლიური განახლების საფასური შემდეგ მიმდინარე წლიური გადასახადში და თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას ყველა განმეორებითი ბრალდებაზე გაუქმება, მათ შორის, საფასურის გადახდის ვადის ამოწურვის შემდეგ Myeyelashstore.com- ის მიერ დამუშავებული ნებისმიერი ბრალდება.

ავტომატური ელიტარული ანაზღაურების პირობები

ყოველწლიურად ყოველწლიურად ელიტის სააბონენტო ტერმინი, თქვენი ელიტის სააბონენტო ავტომატურად გაგრძელდება ერთი წლის ვადით და თქვენი გადახდის მეთოდი ავტომატურად ეკისრება ელიტ ყოველწლიური სააბონენტო განახლების საფასურს მაშინდელი ელ ელიის ყოველწლიური სააბონენტო განაკვეთზე, სანამ გააუქმებთ ელიტური წლიური გამოწერა განახლება.

გაუქმების პოლიტიკა

თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი მიმდინარე ელიტური წლიური გამოწერა გამოწერის პირველი თვის განმავლობაში. თქვენი ელიტური წლიური გამოწერის განახლების გაუქმების შესახებ მომდევნო წელს, ნებისმიერ დროს, თუ მას შემდეგ შემოიტანეთ დარეგისტრირება, შეგიძლიათ (i) შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე და დაიცოთ გაუქმების პროცედურები იქ, (ii) გამოგვიგზავნოთ შეტყობინება misslamode@126.com და ჩვენ გავაკეთებთ თქვენთვის.

დაბრუნების და გაცვლის გზავნილები

ელიტის სააბონენტოდან შეძენილი ყველა პროდუქტი ექვემდებარება Myeyelashstore.com დაბრუნებისა და გაცვლის პოლიტიკას.

თუ გსურთ ფულის დაბრუნება, დაგვიკავშირდით დაბრუნების მისამართის მისაღებად.

კლიენტებს გადაუხდიან მხოლოდ ერთჯერადად გადაზიდვის ხარჯებს (ეს მოიცავს დაბრუნებას); პროდუქციის დაბრუნებისთვის მომხმარებელთათვის დაკისრებული არავითარი რესოქცია არ არის.

AUTO-RENEW პროგრამა:

ავტომატური განახლების პროგრამაში მონაწილეობის მიღებისთანავე ეთანხმებით და აღიარებთ, რომ პროგრამაში მონაწილეობას აქვს საწყის და განმეორებადი გადახდის ბრალდებაზე შერჩეული სიხშირეზე (1 / 3 / 6 თვე). თქვენს მიერ შერჩეულ პროდუქტზე არსებული საცალო ფასის ოდენობით და თქვენ მიიღებთ პასუხისმგებლობას ყველა განმეორებითი ბრალდების გაუქმებამდე, მათ შორის, საფასურის გადახდის ვადის ამოწურვის შემდეგ Myeyelashstore.com- ის მიერ დადგენილი ნებისმიერი ბრალდება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ავტომატური განახლება პროგრამის შესყიდვებს არ ენიჭება ლოიალურობის ქულა და არ შეიძლება კომბინირებული ნებისმიერი სხვა ფასდაკლება ან აქციები

AUTO-RENEW DELIVER TERMS

ავტომატური განახლებისთვის შერჩეული პროდუქტი ავტომატურად გადაეგზავნება თქვენს მიერ შერჩეულ სიხშირეზე (მაგ. ყოველი 3 თვე) და თქვენი გადახდის მეთოდი ავტომატურად იბეგრება თვის თვის 1- ში, რომლის მიწოდებაც ხდება მაშინ არსებული საცალო ფასი პროდუქტის საიტზე სანამ არ გააუქმებთ ავტომატური მიწოდების ვარიანტი.

დაფარვის პოლიტიკის AUTO-RENEW პროგრამა /

ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი ავტომატური განახლება, შეგიძლიათ (i) შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე და მიყევით იქ გაუქმების პროცედურებს, (ii) გამოგვიგზავნეთ შეტყობინება misslamode@126.com და ჩვენ გავაკეთებთ თქვენთვის.

AUTO-RENEW PRODUCTS- ის დაბრუნებას და გაცვლით

ავტომატური განახლების ქვეშ შეძენილი ყველა პროდუქტი ექვემდებარება Myeyelashstore.com დაბრუნებისა და გაცვლის პოლიტიკას.

დამატებითი პირობები და პირობები

თქვენ ეთანხმებით, რომ დამატებითი პირობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას კონკრეტული პროდუქტების, ბრძანებების ან საიტის გარკვეულ ნაწილებზე, მათ შორის შეკვეთასთან დაკავშირებით, გადაზიდვის პოლიტიკის, დაბრუნება პოლიტიკა, და წევრობის ჯილდო პროგრამები (მათ შორის ლოიალობის პროგრამის პირობები) ("დამატებითი პირობები"), რომელთა დამატებითი პირობები ამ ტერმინების ნაწილია მითითებით. თუ ამ პირობებსა და დამატებით პირობებს შორის კონფლიქტი არსებობს, დამატებითი პირობები გაკონტროლდება.

ყალბი დაცვა

ჩვენი შეკვეთის დამუშავების პროცედურების შემადგენელი ნაწილი შეიძლება დავაკვირდეთ თაღლითობის ან სხვა სახის არასანქცირებული ან უკანონო საქმიანობისთვის მიღებული ბრძანებების ჩვენება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი განაცხადოს ბრძანებასთან დაკავშირებით ეჭვმიტანილი თაღლითობის ან არაავტორიზებული ან უკანონო საქმიანობის გამო. თუკი ჩვენ ეჭვობს თაღლითური, არასანქცირებული ან უკანონო ქმედების ეჭვი, ჩვენ შეგვიძლია უარვყოთ თქვენი შეკვეთა ან ჩვენ შეგვიძლია დაგიკავშირდეთ თქვენს ტელეფონის ნომერზე ან ელ. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, გააუქმოს ნებისმიერი ანგარიში ან უარი თქვას გარკვეულ მისამართებზე, რათა ეჭვმიტანილი თაღლითობის ან არაავტორიზებული ან უკანონო საქმიანობის გამო. ჩვენ ვიღებთ ამ ზომებს, რათა დავიცვათ ჩვენი მომხმარებლები, ისევე როგორც თაღლითობა ან სხვა არაავტორიზებული ან უკანონო საქმიანობისგან.

ოპერაციები

თუ თქვენ გსურთ შეიძინოთ საიტის ნებისმიერი პროდუქტი ან სერვისი (თითოეული ასეთი შესყიდვა, "ტრანზაქცია"), თქვენ შეიძლება მოგთხოვოთ თქვენი ტრანსაქციის შესაბამისი ინფორმაცია, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, თქვენი საკრედიტო ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი თქვენი საკრედიტო ბარათის, თქვენი ბილინგის მისამართი და თქვენი გადაზიდვის ინფორმაცია. თქვენ წარმოადგენთ და გვარწმუნებთ, რომ თქვენ გაქვთ იურიდიული უფლება გამოიყენოს ნებისმიერი საკრედიტო ბარათი (ებ) ან სხვა გადახდის მეთოდი (ებ) გამოყენებით ნებისმიერი გარიგება. ამ ინფორმაციის მიწოდების გზით, მიანილეშტორს მოგცემთ უფლება, მესამე პირებს ასეთი ინფორმაცია მიაწოდოთ თქვენთვის ან თქვენი სახელით განხორციელებული გარიგებების დასრულების მიზნით. ინფორმაციის გადამოწმება საჭიროა ნებისმიერი ტრანზაქციის აღიარების ან დასრულებამდე.

საიტის აღწერილი ან გამოსახული ყველა აღწერილობა, გამოსახულება, ცნობარი, თვისებები, შინაარსი, სპეციფიკაციები, პროდუქტები და ფასები ექვემდებარება შეცვლის გარეშე ნებისმიერ დროს. გარკვეული წონა, ზომები და სხვა აღწერილობა არის სავარაუდო და უზრუნველყოფილია მხოლოდ კომფორტული მიზნებისათვის.

საიტის პროდუქციისა და მომსახურების ჩართვა არ გულისხმობს ან არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ეს პროდუქცია ან მომსახურება ხელმისაწვდომი იქნება. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, რათა დადგინდეს და დაემორჩილონ ამ საიტისგან შეძენილი ნებისმიერი საქონლის ადგილსამყოფელი, სახელმწიფო, ფედერალური და საერთაშორისო კანონმდებლობა (მინიმალური ასაკის მოთხოვნების ჩათვლით) მიღებას, შენახვას, გამოყენებას და გაყიდვას.

წესრიგის განთავსების გზით თქვენ წარმოადგენთ, რომ პროდუქციის შეკვეთა გამოყენებული იქნება მხოლოდ კანონიერი გზით. Myeyelashstore.com იტოვებს უფლებას, წინასწარ გაფრთხილების გარეშე ან, ამის გაკეთება რომელიმე ან მეტი ასეთია:

(i) შეზღუდოს არსებული რაოდენობა ან შეწყვიტოს ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება
(ii) დააწესოს პირობები ნებისმიერი კუპონის, კუპონის კოდის, სარეკლამო კოდის ან სხვა მსგავსი რეკლამების შესასრულებლად
(iii) დაბლოკოს ნებისმიერ მომხმარებელს ნებისმიერი ან ყველა გარიგების (ან;
(iv) უარი თქვას ნებისმიერ მომხმარებელს რაიმე პროდუქტით ან მომსახურებით.

თქვენ ეთანხმებით იმ აზრს, რომ საიტის შეკვეთის საშუალებით თქვენ შესული ხართ Myeyelashstore.com- ზე სავალდებულო კონტრაქტში და ეთანხმებით, რომ გადაიხადოთ ყველა ბრალდება, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს თქვენს მიერ ან თქვენი სახელით, ფასი (ებ) ზე როდესაც ასეთი ბრალდება გაწეული იქნება, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ყველა გადაზიდვა და გატარება ბრალდებით. გარდა ამისა, თქვენ პასუხისმგებელი ხართ ნებისმიერ გადასახადზე, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს თქვენს ტრანზაქციებზე.

ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ; შეზღუდვა QUANTITIES

ყოველგვარი შინაარსის გარეშე, რომელიც შეიძლება დროდადრო წარადგინონ წევრებმა, ვცდილობთ დავრწმუნდეთ, რომ საიტის შესახებ ინფორმაცია სრული და საიმედოა. გარკვეული ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ფასების შეცდომებს, ტიპოგრაფიულ შეცდომებსა და სხვა შეცდომებს ან უზუსტობებს, რომლებიც შეიძლება შეასრულა პასუხისმგებლობის გარეშე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ წევრთა მიერ შეძენილი რაოდენობრივი შეზღუდვა და შეამოწმონ, შეაჩერონ ან შეწყვიტონ ღონისძიება ან ხელშეწყობა ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე (მათ შორის, შეკვეთით დადასტურების შემდეგ). ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ჩვენს საიტზე განთავსებული ყველა პროდუქტი ხელმისაწვდომი იქნება.

მემკვიდრეობის უფლება

თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ საიტის (მასალა, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს წევრების მიერ), მასალები, ტექსტი, სურათები, ვიდეოები, გრაფიკა, სავაჭრო ნიშნები, ლოგოები, ღილაკების ხატები, მუსიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა ელემენტები საიტზე განთავსებული Myeyelashstore.com ან ჩვენი ლიცენზორები და დაცულია საავტორო, სასაქონლო ნიშნის ან / და სხვა საკუთრების უფლებათა და კანონებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ საიტზე არ არის გაყიდული, ლიცენზია, გაქირავება, გავრცელება, ასლი, რეპროდუცირება, გადატანა, საჯაროდ ჩვენება, საჯაროდ შესრულება, გამოქვეყნება, ადაპტირება, რედაქტირება, შეცვლა, ან წარმოქმნილი სამუშაოები ნებისმიერი შინაარსისა და მასალებისგან. ყველა Myeyelashstore.com logo (დეკორატიული V დიზაინი, V დიზაინი, Myeyelashstore.com დიზაინი), FLUFFNN, FLUFF'N THICK, LIVE IN LASHES, არის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები Myeyelashstore.com, Inc. ყველა ჩვენი საიტის შინაარსი დაცულია Myeyelashstore.com, Inc. ყველა უფლება დაცულია. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ჩამოთვლილი ამ პირობებით, ლიცენზია არ მოგეცემათ და უფლებები არ არის გადმოცემული საიტის წვდომის ან გამოყენების საფუძველზე. ამ ვადებში არ არის გაცემული ყველა უფლება დაცულია Myeyelashstore.com- ის მიერ.

GENERAL DISCLAIMERS

თქვენ იყენებთ ყველა პასუხისმგებლობას და რისკს თქვენს გამოყენებასთან დაკავშირებით. საიტი, და ყველა შინაარსი, მერჩენდაიი და სხვა ინფორმაცია ამ საიტის ან "საიდუმლოდან" ან "საიდუმლო" საიტზე განთავსებული არიან "როგორც არის" და "ისე", როგორც ნებისმიერი სახის გარანტიის გარეშე, სხვა გამოხატული ან შინაარსობრივი , მათ შორის, შეზღუდული შეუზღუდავი გარანტიით გარანტიები, სავალდებულო მიზნებისთვის, პირადი შეხედულებისამებრ, უპასუხისმგებლობა, უსაფრთხოება ან სიზუსტე. სპეციფიკურია, მაგრამ შეზღუდვის გარეშე, Myeyelashstore.com არ იძლევა გარანტიას: (1) ინფორმაცია ამ საიტზე არის სწორი, ზუსტი ან მკაფიო; (2) ამ ობიექტთან დაკავშირებული ფუნქციები იქნება შეუფერებელი ან შეცდომები; ან (3) ხარვეზების მოგვარება, ან ამ საიტის ან სერვერს, რომ მათ მიიღონ ვირუსები ან სხვა არახელსაყრელი კომპონენტები. Myeyelashstore.com არ იძლევა გარანტიას რაიმე სახის დაკავშირებით ნებისმიერი non -Meyeyashashstore.com საიტები, რომელიც შეიძლება მიმართული ან hyperlinked ამ საიტის. Hyperlinks შედის მხოლოდ თქვენი მოხერხებულობისთვის, და Myeyelashstore.com არ აკეთებს წარმომადგენლობების ან გარანტიას დაკავშირებით სიზუსტე, ხელმისაწვდომობა, ვარგისიანობის ან უსაფრთხოების ინფორმაციის გათვალისწინებული ასეთი nonyeyelashstore.com საიტები. Myeyelashstore.com არ იძლევა გარანტიას, გარანტიას ან გარანტიას რაიმე პროდუქტს ან მომსახურებას, რომელიც შესთავაზა ან უზრუნველყოფილია მესამე მხარის მიერ მესამე მხარის სახელით.

გაუქმება - არაპროფესიონალური რჩევები

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს პროდუქტებთან დაკავშირებით ან სხვაგვარად არის წარმოდგენილი (მაგ. პროდუქტის აღწერა ან ინსტრუქციები) არის საინფორმაციო მიზნებისთვის. თქვენ არ უნდა მიიღოთ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც დაფუძნებულია საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის საფუძველზე. ამ საიტის გამოყენება არ ნიშნავს პროფესიული კონსულტაციების შემცვლელად. თქვენ უნდა წაიკითხოთ და მკაცრად დაიცვას ყველა პროდუქტის ეტიკეტი, შეფუთვა ჩანართები და ინსტრუქციები და ყველა მწარმოებელი მიმართულებები და გაფრთხილებები და მიმართეთ დამოუკიდებელ პროფესიულ რჩევებს.

ᲒᲐᲓᲐᲡᲐᲮᲐᲓᲔᲑᲘ

თქვენი ჯამური ღირებულება მოიცავს პროდუქტის ფასს და ნებისმიერ მოქმედი გაყიდვების გადასახადს; ასეთი სახელმწიფო და ადგილობრივი გაყიდვების საგადასახადო ეფუძნება გადაზიდვის მისამართი და გაყიდვების საგადასახადო განაკვეთი ეფექტი იმ დროს თქვენ შეიძინოთ პროდუქტი. საგადასახადო გადასახადი მხოლოდ იმ ქვეყნებში შევაფასებთ, სადაც ინტერნეტით გაყიდული საქონელი იბეგრება.

ანაზღაურების

თქვენ ეთანხმებით, რომ გაითვალისწინებთ, რომ უარი ეთქვათ Myeyelashstore.com, მისი მშობელი, შვილობილი, განყოფილებები და შვილობილი კომპანიები და მათი შესაბამისი ოფიცრები, დირექტორები, თანამშრომლები, აგენტები და შვილობილი კომპანიები და ყველა პრეტენზია, ვალდებულებები, ზიანის ანაზღაურება, ხარჯები და ხარჯები საავტორო უფლების ჩათვლით, საიტებზე უკანონო გამოყენების, ან ამ წესების დარღვევის ან კონფიდენციალურობის დებულების, თქვენს მიერ საიტისთვის გამოქვეყნებული ზიანის ანდამოკიდებული კონტენტის დარღვევის ან რაიმე სახის დარღვევის შესახებ მესამე მხარის უფლებები.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

Myeyelashstore.com- ის ნაწილისა და მისაღები პირობების გარდა, Myeyelashstore.com- ს, მისი პარტნიორი კომპანიები, სუბსიდიარები, ასოციაციები ან მათი წარმომადგენლები, დირექტორები, თანამშრომლები, აგენტები, გამარჯვებულები, სუბსიდიარები, მიმწოდებლების, ასოციაციებისა და მესამე მხარის მიერ ამ საიტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ინფორმაცია საიდენტიფიკაციო ან სხვა სახის პირების ან სხვა პირებისათვის ნებისმიერი სახის, კონკრეტული, შემთხვევითი, შემთხვევითი, შემთხვევითი ან საექსპლუატაციო ზიანისათვის (მათ შორის, შეზღუდული არ არის, ზიანის ანაზღაურების მიზნით სარგებლობის დაკარგვა, მონაცემების დაკარგვა ან სარგებლობის დაკარგვა) გამოყენება, ან გამოყენებას იმისთვის, რომ გამოიყენოს საიტი, რომელიც უზრუნველყოფდა გარანტიას, კონტრაქტს ან TORT (NEGLIGENCE). აგრეთვე, Myeyelashstore.com- ი ამ ანაზღაურებისა ან დაზიანების შესაძლებლობას იძლეოდა. Myeyelashstore.com- ის ნაწილისა და რელევანტური კონცეფციის გარდა, Myeyelashstore.com- ს, მისი დამფუძნებლების ან მათი წარმომადგენლების, დირექტორების, დამქირავებლების, აგენტების, SUCCESSORS, SUBSIDIARIES, SUPPLIERS- ის მთლიანი პასუხისმგებლობა , ასოციაციები ან მესამე მხარეები ამ საიტზე თქვენს მიერ წარმოდგენილ ყველა სახის ზიანზე, ზარალსა და მოქმედებაზე პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში, გარანტიის, კონტრაქტის ან ტრანპორტის (NEGLIGENCE) ვალდებულების მიუხედავად, გააუქმებთ თქვენს მიერ გადახდილი თანხა Myeyelashstore.com თანხმობით, რის შედეგადაც გამოიწვიოს პასუხისმგებლობა. თქვენ აქვე აღიარებთ, რომ წინამდებარე პუნქტი ვრცელდება ვებ-გვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომი ყველა კონტენტის, ნაკეთობისა და მომსახურებისათვის.

ზიანის რისკი

ჩვენი საიტის შეძენილი ნებისმიერი ნაკეთობა გაიგზავნება მესამე მხარის მიერ. შედეგად, ასეთი ნაკეთობების დაკარგვის დასახელება და რისკი თქვენ გადაგიყვანთ გადამზიდავთან მიტანისას.

WAIVER; რჩევები

Myeyelashstore.com- ის გაუქმება ნაწილობრივ ან სრულად განახორციელოს ნებისმიერი უფლება ან უარი თქვა Myeyelashstore.com- ის მიერ ამ ვადების და პირობების ნებისმიერი დარღვევის გამო, არ დაუშვას Myeyelashstore.com- ის მიერ ამ უფლების შემდგომი განხორციელება ან მიაელაშსტერის მიერ უარის თქმა ამ ტერმინთა იმავე ან სხვა ვადის დარღვევის ნებისმიერი შემდგომი დარღვევის შესახებ. Myeyelashstore.com- ს უფლებები და საშუალებები ამ პირობებით და თქვენსა და Myeyelashstore.com- ს შორის ნებისმიერი სხვა მოქმედი ხელშეკრულება უნდა იყოს კუმულატიური და ნებისმიერი ასეთი უფლების ან საშუალების განხორციელება არ ზღუდავს Myeyelashstore- ს უფლებას ნებისმიერი სხვა უფლების ან გამოსასწორებლად.

კითხვები: თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ პირობებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენს საიტზე misslamode@126.com

წარმატებით გამოწერილი!